Steun het topvolleybal in Apeldoorn

De steun van het bedrijfsleven is onontbeerlijk om een toppositie in het Nederlandse volleybal op de langere termijn te waarborgen. Sponsors en leveranciers dragen in belangrijke mate bij aan de continuïteit van een organisatie.

Om Draisma Dynamo de in de toekomst tot dé bepalende factor van volleyballend Nederland te maken blijft extra steun en expertise altijd welkom. Alleen zó kunnen de voorwaarden worden geschapen om team en organisatie verder te laten doorgroeien. Alleen zó kan een verdere professionalisering binnen en buiten de lijnen gestalte krijgen.

Eendrachtig samenspel tussen de Stichting Topvolleybal Dynamo en een select gezelschap van bereidwillige begunstigers vormt een onmisbare factor om het sportieve plafond in de Draisma Dynamo Arena verder te verhogen.

Een bijdrage leveren aan topvolleybal in Apeldoorn? Word ook sponsor van Draisma Dynamo!

De Businessclub Dynamo stelt sinds jaar en dag alles in het werk om het aangename met het nuttige te verenigen. Naast het ondersteunen van het topvolleybal in Apeldoorn heeft de Businessclub Dynamo tot doel ondernemers bij elkaar te brengen. Samen met Centraal Beheer is de ambitie om het platform en de ontmoetingsplek voor zakelijk Apeldoorn en de Stedendriehoek verder op- én uit te bouwen.